Wygraj trekking w Apeniny z N.P.M. i Biurem Podróży APTER

Data: 12 marca 2011 | Kategoria: N.P.M.

Zapraszam serdecznie do udziału w konkursie na na 10-lecie „N.P.M.- magazynu turystyki górskiej” wspólnie z biurem podróży APTER :

10 powodów, dla których góry są lepsze od morza

Niby wszystko jest jasne: każdy z nas wie, dlaczego to właśnie w górach czujemy się najlepiej. Ale gdyby spróbować wyliczyć powody, dla których jeździmy właśnie w góry, a nie nad morze, sprawa przestaje być taka prosta. No bo właśnie: dlaczego?

Z okazji jubileuszu „n.p.m.” zachęcamy Was do udzielenia odpowiedzi na pytanie „Dlaczego góry są lepsze od morza?”. A że obchodzimy 10. urodziny, to szukamy dziesięciu dowodów na wyższość gór nad morzem. Wybór formy pozostawiamy Wam. Mogą to być teksty, zdjęcia, wiersze, fraszki itp. Wszystkie chwyty dozwolone. Liczy się tylko Wasza wyobraźnia i pomysłowość. Puśćcie wodze fantazji, bo jest o co walczyć.

Nagrodą w konkursie jest TREKKING w Pirenejach ufundowany przez Biuro Podróży APTER (www.apter.pl), który odbędzie się w terminie 15-28 sierpnia 2011 roku.

Jedna osoba może przysłać do redakcji tylko jedną pracę (prosimy je przysyłać do 15 kwietnia 2011 r. pocztą tradycyjną na adres Dom Wydawniczy Kruszona, „n.p.m.” Magazyn Turystyki Górskiej, ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań (obowiązkowo dołączyć należy wycięty z rogu strony kupon).

Każda praca powinna być opisana imieniem i nazwiskiem autora, prosimy podać również adres, telefon kontaktowy i e-mail.

Nagrodzona praca zostanie opublikowana na łamach „n.p.m.” w numerze 6/2011.

—————————————————————————————————————-

Regulamin konkursu „n.p.m.” – 10 powodów, dla których góry są lepsze od morza.

1.    Organizatorem konkursu jest Dom Wydawniczy KRUSZONA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 104, wydawca magazynu turystyki górskiej „n.p.m.”.
2.    Ogłoszenie konkursu nastąpi na łamach „n.p.m.” nr 4/2011.
3.    Regulamin konkursu będzie dostępny w siedzibie Domu Wydawniczego KRUSZONA, oraz na stronie www.npm.pl.
4.    Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy zawierającej 10 argumentów uzasadniających, „Dlaczego góry są lepsze od morza”. Forma pracy może być dowolna, przesłana z logo tego konkursu wyciętym z wydania „n.p.m.” nr 4/2011.
5.    Jedna osoba może przysłać tylko jedną pracę. Każda praca musi być opisana imieniem i nazwiskiem autora, oraz zawierać adres, telefon kontaktowy i e-mail
6.    Odpowiedzi należy nadesłać do 15 kwietnia 2011 roku (decyduje data wpłynięcia odpowiedzi do redakcji) na adres: „n.p.m.” magazyn turystyki górskiej, ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań z dopiskiem KONKURS.
7.    Dane osoby nagrodzonej zostaną opublikowane w „n.p.m.” nr 6/2011. Osoba ta zostanie również poinformowana o wygranej e-mailem.
8.    Nagrodą jest wyjazd trekkingowy w Pireneje, dla 1 osoby. Fundatorem nagrody jest Biuro Podróży Apter
9.    Nagroda nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
10.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
11.    Wzięcie udziału w konkursie równoznaczne jest, w przypadku przyznania nagrody, ze zgodą na bezpłatne opublikowanie pracy nagrodzonej na łamach „n.p.m.” oraz ze zgodą na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika na łamach „n.p.m.”.
12.    Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie. Uczestnik konkursu musi być gotowy wziąć udział w podróży zagranicznej zorganizowanej w przedziale czasowym od 15 do 28 sierpnia 2011 r., a w szczególności posiadać ważny paszport lub dowód osobisty przynajmniej przez okres 6 miesięcy od dnia wyjazdu z Polski.
13.    Organizator zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz nagrodzonego należnego podatku w wysokości 10% wartości nagrody, o ile nagrodzony skorzysta z nagrody
14.    Nagrodzony zobowiązuje się do podania Organizatorowi niezbędnych danych do zrealizowania p. 13 w określonym przez Organizatora terminie.
15.    Niewykorzystana nagroda pozostaje własnością DWK. W przypadku rezygnacji z nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora zwycięzcy nagrody nie należy się żadne inne świadczenie ani ekwiwalent.
16.    Nagrodzony zobowiązuje się do przestrzegania warunków uczestnictwa wyjazdu stanowiącego nagrodę oraz stawienia się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Fundatora Nagrody.
17.    Nagrodzony zobowiązuje się do pisemnego potwierdzenia przyjęcia nagrody w terminie do 31 maja 2011 r.
18.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.
19.    W przypadku, gdy z powodów określonych w p. 16. i 17. nie będzie możliwe wręczenie nagrody, Uczestnik traci prawo do nagrody.
20.    Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
21.    Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu. Materiały Reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.

źródło:http://npm.pl/index.php?action=site&pid=456&id=187

fot. B.P. APTER

 

Spodobał Ci się wpis? Podziel się nim ze znajomymi:

Zostaw komentarz

Sebastian Fijak
Witam serdecznie!

Zapraszam do wspólnych wędrówek po najpiękniejszych oraz najciekawszych zakątkach Polski i całej Europy.

Na mojej stronie odnajdziesz propozycje eskapad. Gwarantuję, że są to bardzo nieszablonowe wyprawy, w trakcie których poczujesz moc przygody...
sebastian@fijak.pl + 48 784 076 948

Współpracuję

Ostatnie komentarze

Reklama